URGENTE - 0745 11 66 40

Program de Lucru : Luni - Vineri intre 07.00 - 18.00
  Contact : 0232 270 224

Ingrijiri medicale la domiciliu

Ingrijirile medicale la domiciliu sint acordate pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia.
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, conform modelului prezentat mai jos, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.

a) ECOG 3 – pacient incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare)
b) ECOG 4 – pacient complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare)

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul „Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maxim 30 de zile de îngrijiri. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat ingrijiri.

Actele necesare sint cele precizate in cererea de acordare a ingrijirilor medicale la domiciliu, formar pe care il puteti descarca mai jos.

CRITERIILE DE PRIORITATE  pentru acordarea serviciilor medicale de îngrijire la domiciliu:
1. Asiguraţii copii până la vârsta 18 ani, elevii şi studenţii până la vârsta de 26 ani şi asiguraţii care au statut de angajat;
2. Asiguraţii externaţi din spital (spitalizare continuă cu tratament medicamentos intravenos, perfuzabil; ECOG 3,4);
3. Asiguraţii cu afecţiuni oncologice sau SIDA, cu speranţă limitată de viaţă;
4. Asiguraţii total dependenţi sau imobilizaţi la pat, cazuri diagnosticate cu paraplegie, hemiplegie, tetraplegie;
5. Asiguraţii cu afecţiuni multiple, cazuri sociale deosebite, cu aprobarea  conducerii CAS Iaşi

Formulare de descarcat:

1. Cerere pacient pentru solicitarea servicii medicale de îngrijiri la domiciliu

2. Recomandare medicală

vizitatori
vizitatori siringa